Kamis, 28 Februari 2013

kumpulan lirik lagu - lagu india

kumpulan lirik  lagu - lagu india


TERI MERI

Teri meri meri teri prem kahi he muskel
dolove zo meye bayana hopaye
Ikkelarka ikkelerki ki yekahani he neye
dolove zo meye bayana hopaye

Teri meri meri teri prem kahi he muskel
dolove zo meye meyana hopaye

Ikdudese huwe juda jab ikdude ke liye bane
Teri meri meri teri prem kahi he muskel
dolove zo meye meyana hopaye

ha…..ha…..a…….a……..a….

saradin bit kajae
sari ratte jagae
bas khayal tum hara lam ha-lam ha terpae
yeterep kehrehi miti jae vasele tere mere der mae jo he sare e…..e…

Tumse mil donagaya tojaha mene paya kabhi socanataye milo du tasaya
Qiukhuda muje se esakha abdika ayad bakhi kad mehuse tor nata a…….

Ikdudese huwe juda jab ikdude ke liye bane
Teri meri meri teri prem kahi he muskel
dolove zo meye bayana hopaye

Teri meri vatoka herlam ha sabse ranggana
dolove zo meye meyana hopaye

Her esa sem metuhe her ikya kademe ra apsana
dolove zo meye meyana hopaye a…………….

Saradin bijai sari ratejagaye
baskhayal tum hara lamha-lamha terpaye
Yeterep keh rahahe hi mithi jai vasle ye teri zermaye zohesare e…………………….

Ikdudese huwe juda jab ikdude ke liye bane
Teri meri bathoka her lam ha samse anjana
 dolove zo bayana hopaye
Her esa sem metuhe her ikyadme tera afsana
dolove zo bayana hopaye

Ikkelarka ikkelerki ki yekahani he nehi dolove zo meye bayana hopaye
PIYAR ISKEAWOR MUHABBAT

(L) Piyar iske awor muhabbat 2X
Jobhi inka namele pehle dil ko tha mele
Namele nesehi qayamet ho jatihe

(L) Piyar iske awor muhabbat 2X
Jobhi inka namele pehle dil ko tha mele
Namele nesehi qayamet ho ja tihe

(L) Piyar iske awor muhabbat 2X

(L) ham kobhi rogeye lek jaye agel…
Esa ho to ho kya esa qiu ho magel
Jisne bhi ye dil dia
Jisne bhi ye hem liya
Kuch na pujo uski pate
 lambi-lambi kali rate
us ki yo kosini rukh sadt
ho jatihe…
(L) Piyar iske awor muhabbat 2X

(P) isjaga hem mile vule dilme vile
Pyar habel kya fata hem me tum me ho kya
Batho-batho me kabhi
Ha kho ha kho me khabi
caredinke rosidime
 ik zarasi dil lagi me
bas kisi yekazen syararet
ho..ja tihe….
Piyar iske awor muhabbat 2X
Jobhi inka namele pehle dil ko tha mele
Namele yesehi qayamet ho jatihe

(P/L) Piyar iske awor muhabbat 3X
PEHLI BAR BARYU

a….a….a…..a…….

Pehli bar dil yu beqarar huwa he 2x
Esa lekgrahahe jese pyar huwa he jese pyar huwa he
Abto bara muskil intezar huwa he 2x
Esa lekgrahahe jese pyar huwa he jese pyar huwa he

Dilse mira tera ikhtiyar huwa he
Esa lekgrahahe jese pyar huwa he jese pyar huwa he

Menendi hi ate he sanaj muchko
Hergari satatihe teri bat muchko

Hale kiya he mera
kese me batwo
durjake tere
pas ca caliya wo
Durjake tere
pasca teliya wo’

Yekia meredil ko mereyar huwa he 2x
Esa lekgrahahe jese pyar huwa he jese pyar huwa he

Bolti najerki
 be khudi meluta
pyar muchko teri
Sategi meluta

Dardil lagrahahe
muchko apsuhana
Ajeme jana kyahe dilka laganana 2x

Mucko thertanope ethebar huwa he 2x
Esa lekgrahahe jese pyar huwa he jese pyar huwa he

Pehli bar dil yu beqarar huwa he

aptobara muskil intezar huwa he

ha.. Esa lekgrahahe jese pyar huwa he jese pyar huwa he2x

ha….Esa lekgrahahe jese pyar huwa he jese pyar huwa he2x

He…he..ha…ha…a….a…..aCHAMMAK CHALLO

Girl you are my chammak challo.
Where you go girl, I'm gonna follow.
What you want girl just let me know.
Girl be my chammak challo.

Shawty I'm gonna get ya.
You know I'm gonna get ya.
You know I will even let you be my chammak challo.

Kaisa sharmaana aaja nach ke dikha de.
Aa meri hove aaja parda gira de.
Aa meri akhiyon se akhiyan mila le.
Ab tu na nakhre dikha...

Wanna be my chammak challo, o o o..
Wanna be my chammak challo, o o o..
Wanna be my chammak challo, o o o..
Wanna be my chammak challo, o o o..

Tu meri chammak challo.
Teri picture ka main hero.
Give it to me girl mujko de do.
Ho ho hoo.
You can be my chammak challo.

Shawty I'm gonna get ya.
You know I'm gonna get ya.
Maybe I leave n let you be my chammak chammak challo.

Kaisa sharmaana aaja nach ke dikha do.
Aa meri hove aaja parda gira de.
Aa meri akhiyon se akhiyan mila le.
Ab tu na nakhre dikhaa.

Wanna be my chammak challo, o o o..


TUJH MEIN DIKHA HAI
Tuhi  tu jannet meri  tuhi me ra jen
Tuhi  tu mannet meri tuhi ruhk ka suku..
Tuhi  yaki yoki dhandet
Tuhi dil qi he basted
Hole kuchna janu me
Bas itna hi  janu….
Tujh me  rab dikhtahe  yara me kia karu
Tujh me  rab dikhtahe  yara me kia karu
Sajpe sarjuk tahe yara me kia karu
Tujh me  rab dikhtahe  yara me kia karu
Kesi  yeduri  kesi majjeburi
Mene naj rose tuje chulia
Ho..kabbe teri  husbu
Kabbe teri pati
Dilna mange ye jaha palia
Tuhi  dil ki he ronat
Tuhi  jann moki dolat
Hole kuch na janu
Bas ittena hi janu
Tujh me  rab dikhtahe  yara me kia karu
Tujh me  rab dikhtahe  yara me kia karu
Sajpe sarjuk tahe yara me kia karu
Tujh me  rab dikhtahe  yara me kia karu
Maseti maseti
Dulke dil maseti
Maseti maseti
Rabbene  banadi Jodi Jodi…hai…
Maseti maseti
Dulke dil maseti
Maseti maseti
Dulke dil maseti
Cham-cham wae
Mucter ter saye
Tere ya saya jir reki cumuna
Ho..tuj mus kai
Tuj shar mai
Cese mera he khudel  jumuta
Tuhi meri he banded
Tuhi meri he basted
Hole kuchna janu me
Bas itna hi  janu….
Tujh me  rab dikhtahe  yara me kia karu
Tujh me  rab dikhtahe  yara me kia karu
Sajpe sarjuk tahe yara me kia karu
Tujh me  rab dikhtahe  yara me kia karu


DASTAN OM SHANTI OM
sun me walo
suno esa bhi hotahe
dilde tahe jo
bo jane bhi kho tahe
pyar resa joker tahe
kia mer qe bi martahe
awoe tum bhi  aje sun ro……
ra seta he ye ke iketa ra java jodil hi dilme he khasi nata shanty bhana
ho hasi nati kejes seki khu busyu reti  ka dunia bhar meta mashubu re apsana
donoki  yekaha nihe jisse ko sabi
keh tihe om shanty om….
Rajawaki  dia rezu
Uski  dhi ye  he jus tejus
Us hasi name  yusko mele
Is ke qe sare renggebu
Rajawaki  dia rezu
Uski  dhi ye  he jus tejus
Us hasi name  yusko mele
Is ke qe sare renggebu
Us  ne najana yenatha nihe
Dure  tekho samjake panehe
Kyu ese thakis liye tha ye kaha nihe…
Ra seta heye  ke usdil ka hasi nake neka ho dil meko  koi du serahita
be khaber  iseva tese  usena java teka voka anja miko hona hora hita
lutekha hoki  ise raseta to sabhi
keh tihe  om shanty om
sun me walo
suno esa bhi hotahe
koi  jittena hase
kuttena hi  hotahe
Divani  hoke  hasina
Hai kia hoke hasina
Awo tum bi  aje sun ro..
Raseta he ye ke us wa  su  hasi na re kise jaha hota ander  seher  cai
Sang ge dil se dil lada ke be wava ke ha teake  use me ikkedin mo tehi  pai …
Iqe dham  kafasa raha  jes kho sabi
keh tihe om shanty om….
Yoko koi ka ther  sa mathjeta nehi
Ye jur  muko he  jo jubta nehi
Ye ta vu bo he jomit tanehi
Reh tehe ku ni ra tepel
Kuno hasina kjabtahua
Koi baha tabohat to gaya
Leken yuse bo bacana saker
Roya ta pyar uski ma teper
Roya ta pyar uski ma teper
Ra seta he ye ke  jo peh ca neta he ku ni ko kona java he lotteke aya
Keh rehi  hezendegi ka dil samaj leuske ser pe cha cuka hemo teka  saya
jarmogi  kermogi  hekaha  nijese
keh tihe om shanty om….
keh tihe om shanty om….
keh tihe om shanty om….


TUJHE DEKHA TO YE JANA SANEM
(L) Tujhe dekha to ye jana sanem
     Piyar hota he diwana sanem
     Tujhe dekha to ye jana sanem
     Piyar hota he diwana sanem
     Abyaha sikaha jaehem
     Teri  va ho me mer jaehem


(P) Tujhe dekha to ye jana sanem
      Piyar hota he diwana sanem
      Abyaha sikaha jaehem
     Teri  va ho me mer jaehem


(L) Tujhe dekha to ye jana sanem
(P) ha….ha….ha..la..la…la….
 (P) Akhemeri  sabpenetere
       Dil mera yadil tere
 (L) Ho…mera hekia
 (P)La….la…la…
(L) Sabkut tera
(P) La..la…
 (L) Jateri  saseteri
(P) Meriya  hogaya  sugere  yagaye
       Muskurane  lage  sage hem


(L)  Tujhe dekha to ye jana sanem
       Piyar hota he diwana sanem
(P)  Abyaha sikaha jaehem
       Teri  vaho me mer jaehem
(L)  Tujhe dekha to ye jana sanem


(P) Yedil  kahi  laktanehi
       Kia kahu mekiya karu
(L) Ha….tusamene
      La….la
(L) Betirahe
      La..la…
(L)  Methuje dekha karu
(P) Dunia razeki dekeme agayi
      Piyar resihe bari  kia kasem


(L) Tujhe dekha to ye jana sanem
     Piyar hota he diwana sanem


(P) Tujhe dekha to ye jana sanem
      Piyar hota he diwana sanem
(L) Abyaha sikaha jaehem
     Teri  vaho me mer jaehem
Ha….
(P) Teri  vaho me mer jaehemANDEKHI ANNJANISI

He…..he…he….he…….
Ha..ha…ha…ha…ha…..
Ha…..la..la..la…la……….
Andekhi annjanisi
Pakgelisi dibanisi
Janebo kesi ho gire
Andekhi annjanisi
Pakgelisi dibanisi
Janebo kesi ho gire

Ho…curise cupke-cupke
Betihe dilme cupke
Janebo kesi.. ho gire


Andekha annjanasa
Pakgelisa dibanisa
Janebo kesa.. ho gare
Andekha annjanasa
Pakgelisa dibanisa
Janebo kesa.. ho gare

Ho…curise cupke-cupke
Metahe dilme cupke
Janebo kesa.. ho gare

He..Andekhi annjanisi
Pakgelisi dibanisi
Janebo kesi ho gire

Merehayalo merajani kitni
Baswire banni lagi

He…..bas asmano parto dilogi
tak dire banne lagi

ho…  bindekhe he yesi  beceni kafa
hoi raffa dekha hu janne qia hua

Sabno me ane wali ninde curane wali
Janebo kesi ho gire

Ho…palkoke upel pice
Dilke dharken kepice
Janebo kesa.. ho gare

Andekhi annjanisi
Pakgelisi dibanisi
Janebo kesi ho gire

Hem….hem…
Ha..ha…ha…
He…he…..
Hem….ha,,,,

Najanekia hoga kiana hoga
Pehli mulaka kateme

Kise cupa hungi chandetu me
Uska nehi rateme

Bas abto me uska lunggat to lungga
Cupkese dekungga kutna bolungga

Hoi..hoi…yebeceni
Hoi…hoi…yebetabi
Janebo kesa.. ho gare

Ho…jisko dekana barso
Dekungga mekel barso
Janebo kesi ho gire

Andekha annjanasa
Pakgelisa dibanisa
Janebo kesa.. ho gare

He Andekhi annjanisi
Pakgelisi dibanisi
Janebo kesi ho gire
ho Janebo kesa ho gareMUJHSE DOSTI KAROGE

ha…ha…ha…ha….
He..keh to keh tum
Meredil  merahoge
keh to keh tum
mujhse dosti karoge
kehto ketum  meredil  merahoge
keh to keh tum mujhse dosti karoge
dekunggi so cunggi kal perso kut kahonggi
kehto ketum  meredil  merahoge
keh to keh tum mujhse dosti karoge
dekunggi so cunggi kal perso kut kahonggi

la..la..la..la…la..la……la….
hamsa kiteni purane
bhir qiu he anjani
kia range lae najane
bat cepan ye stani
kap kaha kia kabel
cha ruke ye nazel
hoi kia fata ko nehe
kiska yaha ham safel
kehto ketum  meredil  merahoge
keh to keh tum mujhse dosti karoge
dekunggi so cunggi kal perso kut kahonggi
kehto ketum  meredil  merahoge
keh to keh tum mujhse dosti karoge
tum bhi to ho semeri
tum to mera sate teto
abpeni  seheli kame mere
hato me tum hasetedo
intezar-intezar  hore kyar yehepyar
cutihi  yesehi  kehtho ikebar
lo mene kaha tum se dosti karoge
tumbhi kaho musti dosti karonge
dekunga so cunggi kal perso kut kahonga
e..menekaha dose dose karongge
tum bhi kaho musjsti dosti karonge
dekungga so cungga kal perso kut kahonga

KUMPULAN LIRIK LAGU DIFILM KAHO NA PYAR HAI
KAHO NA PYAR HAI
Ha…ha…ha…
I love you…
Ha…ha..ha…
 Dil mera harba neye
Sun neko bekara rehe
Kaho na  pyar hai
Kaho na pyar hai
Harumse pyar rehe
Ye ketumse pyar rehe
In pyar ri patome
Anjana ikkrerar rehe
Kaho na pyar rehe
Kaho na pyar rehe
Kaha na pyar rehe
Kaha na pyar rehe
Pyar rejaha nehota nehi
Bhir bholo kia hota
Pyar rejaha nehota nehi
Bhir bholo kia hota
Duniame dil koi
kabhina dharka hota
Dharka he dil aya remil
Ye pyar reka izharre
kaho na pyar hai
kaho na pyar hai
kaha na na pyar rehe
kaha na na pyar rehe
To premi to pagel
Kia kerte he bolo
To premi to pagel
Kia kerte he bolo
Mujse kia wo chatiho
Abne dil ko da dedolu
Malu tehe hamko tume
Isteba teka intezar rehe
Kaho na pyar hai
Kana na pyar rehe
Kaha na pyar rehe
Kaha na pyar rehe

Pyar Ki Kashti Mein

Pyar ki kashti mehe 2x
Lehruki masti mehe
Baban kisusureme
Cale hemzuzureme
Gagen setu…

Pyar ki kashti mehe 2x
Lehruki masti mehe
Baban kisusureme
Cale hemzuzureme
Gagen setu…

Baha ka kia milega 2x
Zamen ka pulkilega 2x
Zise dil du rahe
Kaho dil dar milega

Baha sat hongge sabpene
Bane yengge qre abne
Dil ki para satjeki
Milengge sajen abne
Mene sona
Kia sona
Jokaha
Kiakaha
Jaha  bahat hu …

Pyar ki kashti mehe 2x
Lehruki masti mehe
Baban kisusureme
Cale hemzuzureme
Gagen setu…2x

Pyarko pyar meleto 2x
Nazer kahi lek nazae 2x
Mile ziben me hem tum
Kahi bhirbijer najai

Nazer  kia lek bahapel
He pyar-pyar  jaha pel
Nazpit re nil wale
Jaha sabho dil wale
To calo calo
Ha cele
yumilke
hamilke
hoke hosyi mi chut…

Pyar ki kashti mehe
Lehruki masti mehe
Baban kisusureme
Cale hemzuzureme
Gagen setu…


CHANDE SITARE

He….
La…la…la..la
La..la…la
Hem…hem..hem..
La..la…la..la
Ho,,ho….ho..

Cande sitare buler husbu
Cande sitare buler husbhu
Yeto sare pure nehe
Taza-taza kali kilihe
Ham muske dibanihe
Ham….ham…ham…
Are kali katae  barka sawen  ho…
Kali katae  barka sawan yeto sabapnehe
Taza-taza kali kili he hem muske dibane he
Hem…………………………………………
Anda yusseke neye neye
He neya-neya dibana pen  ho…
Peh  nake take jawani ka
 haske lot gaya batpen
digigazel sabkel ki bate ho…
digigazel sabkel ki bate huske neye-neye tara nehe
Taza-taza kali kili he hem muske dibane he
Hem…………………………………………
He rume  it tenasada pen tukena sunder hoga men ho….
He rume  it tenasada pen tukena sunder hoga men ho….
Bin keh  ar singgah are bina to lektihe dil hen
Kajel bindia gagenjungke ho….
Kajel bindia gagenjungke yeto izere zamanere

Taza-taza kali kili he hem muske dibane he
Hem…………………………………………
Hem……
Ho……
Hem……
Ho….
Cande sitare buler husbu
Cande sitare buler husbhu
Yeto sare pure nehe
Taza-taza kali kilihe
Ham muske dibanihe
Ham….ham…ham…Lirik Lagu India Mohabbatein
Aankhein Khuli

 Lyrics: Anand Bakshi
Music: Jatin - Lalit
Produced By: Yash Chopra
Directed By: Aditya Chopra


Udit: Aankhein Khuli Ho Ya Ho Band,
Deedar Unka Hota Hai.
Kaise Kahoon Main O Yaara,
Ye Pyar Kaise Hota Hai.
Boy 1: Aankhein Khuli Ho Ya Ho Band,
Deedar Unka Hota Hai.
Boy 2: Aankhein Khuli Ho Ya Ho Band,
Deedar Unka Hota Hai.
Boy 3: Kaise Kahoon Main O Yaara,
Ye Pyar Kaise Hota Hai.
Udit: Aankhein Khuli Ho Ya Ho Band,
Deedar Unka Hota Hai.
Kaise Kahoon Main O Yaara,
Ye Pyar Kaise Hota Hai.
Boy 1 & 3: Aaj Hi Yaaron Kisi Pe Marke Dekhenge Hum,
Girl 1 & 2: Pyar Hota Hai Ye Kaise Kar Ke Dekhenge Hum.
Boy 2: Kisi Ki Yaadon Mein Khoye Hue,
Khaabon Ko Hum Ne Saja Liya.
Girl 2: Kisi Ki Baahon Mein Soye Hue.
Apna Usse Bana Liya.
Udit: Aye Yaar Pyar Mein Koi,
Aye Yaar Pyar Mein Koi Na Jaagta Na Sota Hai.
Kaise Kahoon Main O Yaara Ye Pyar Kaise Hota Hai.

Mukhda
Boy 1: Aankhein Khuli Ho Ya Ho Band,
Deedar Unka Hota Hai.
Boy 3: Kaise Kahoon Main O Yaara,
Ye Pyar Kaise Hota Hai.
Girl 1 & 2: Kya Hai Jaadu Hai Koi, Bas Jo Chal Jaata Hai.
Boy 1 & 2: Tod Ke Pehre Hazaaron, Dil Nikal Jaata Hai.
Girl 3: Door Kahin Aasmanon Par Hote Hain Ye Saare Faisale
Boy 3: Kaun Jaane Koi Humsafar Kab Kaise Kahan Mile
Udit: Jo Naam Dil Pe Ho Likha
Jo Naam Dil Pe Ho Likha, Ikrar Ussi Se Hota Hai.
Kaise Kahoon Main O Yaara, Ye Pyar Kaise Hota Hai.

Mukhda
Boy 1: Aankhein Khuli Ho Ya Ho Band,
Deedar Unka Hota Hai.
Boy 2: Aankhein Khuli Ho Ya Ho Band,
Deedar Unka Hota Hai.
Boy 3: Kaise Kahoon Main O Yaara, Ye Pyar Kaise Hota Hai


Kuch Kuch Hota Hai
Lyric by: Sameer
Music by: Jatin-Lalit
Singers : Udit Narayan & Alka Yagnik
Performed by: Shahrukh Khan, Kajol Devgan

( UN )
Tum paas aaye, yun muskuraaye
( kau hampiri diriku, tersenyum manisnya )
Tum paas aaye, yun muskuraaye
( kau hampiri diriku, tersenyum manisnya )
Tumne na jaane kya sapne dikhaaye
( tanpa sedari kau berikan impian kepadaku )

( UN )
Tum paas aaye, yun muskuraaye
( kau hampiri diriku, tersenyum manisnya )
Tumne na jaane kya sapne dikhaaye
( tanpa sedari kau berikan impian kepadaku )

( UN )
Ab to mera dil, jaage na sota hai
( kini hatiku tiada lagi terjaga atau terlena )
Kya karoon haye kuch kuch hota hai
( apa perlu kulakukan, sesuatu terjadi dalam hatiku )
Kya karoon haye kuch kuch hota hai
( apa perlu ku lakukan, sesuatu terjadi dalam hatiku )

( AY )
Tum paas aaye, yun muskuraaye
( kau hampiri diriku, tersenyum manisnya )
Tumne na jaane kya sapne dikhaaye
( tanpa sedari kau berikan impian kepadaku )
Ab to mera dil, jaage na sota hai
( kini hatiku tiada lagi terjaga atau terlena )
Kya karoon haye kuch kuch hota hai
( apa perlu kulakukan, sesuatu terjadi dalam hatiku )
Kya karoon haye kuch kuch hota hai
( apa perlu kulakukan, sesuatu terjadi dalam hatiku )

( UN )
Na jaane kaisa ehsaas hai
( apakah perasaan ini )
Bujhti nahi hai kya pyaas hai
( kehausan yang tiada penghujung )
( AY )
Kya nasha is pyar ka
( tanpa ku sedari keasyikan cinta ini )
Mujhpe sanam chhane laga
( menyerap ke seluruh jiwaku )
( UN )
Koi na jaane kyun chain khota hai
( tiada ketahui kenapa kedamaian hilang dilanda cinta

( UN )
Kya karoon haye kuch kuch hota hai
( apa perlu kulakukan, sesuatu terjadi dalam hatiku )
( AY )
Kya karoon haye kuch kuch hota hai
( apa perlu kulakukan, sesuatu terjadi dalam hatiku )

( AY )
Kya rang laayee meri dua
( doa ku pohon telah termakbul )
Ye ishq jaane kaise hua
( hanya Tuhan ketahui bagaimana ku jatuh cinta )
Bechainiyon mein chain
( tiada ku tahu kenapa kebahagiaan )
Na jaane kyoon aane laga
( muncul dari keresahan ini )
( UN )
Tanhaayee me dil, yaaden sanjota hai
( ku bersendirian, dibaluti memori )
Kya karoon haye kuch kuch hota hai
( apa perlu kulakukan, sesuatu terjadi dalam hatiku )
( AY )
Kya karoon haye kuch kuch hota hai
( apa perlu kulakukan, sesuatu terjadi dalam hatiku )

( UN )
Tum paas aaye, yun muskuraaye
( kau hampiri diriku, tersenyum manisnya )
Tumne na jaane kya sapne dikhaaye
( tanpa sedari kau berikan impian kepadaku )

( AY )
Tum paas aaye, yun muskuraaye
( kau hampiri diriku, tersenyum manisnya )
Tumane na jaane kya sapne dikhaaye
( tanpa sedari kau berikan impian kepadaku )

( UN )
Ab to mera dil, jaage na sota hai
( kini hatiku tiada lagi terjaga atau terlena )
Kya karoon haye kuch kuch hota hai
( apa perlu kulakukan, sesuatu terjadi dalam hatiku )
( AY )
Kya karoon haye kuch kuch hota hai
(apa perlu kulakukan,sesuatu terjadi dalam hatiku?


MOHABBATEIN
HUMKO HUMISE CHURA LO

Humko humise chura lo,
Dil mein kahin tum chupa lo.
Humko humise chura lo,
Dil mein kahin tum chupa lo.
Hum akele, kho na jaayen,
Door tumse, ho na jaayen,
Paas aao gale se laga lo
Humko humise chura lo,
Dil mein kahin tum chupa lo.
Hum akele, kho na jaayen,
Door tumse, ho na jaayen,
Paas aao gale se laga lo.
Humko humise chura lo
Dil mein kahin tum chupa lo.

Ye dil dhadka do, zulfein bikhra do,
Sharma ke apna aanchal lehra do.
Hum zulfein to bikhra dein, din mein raat na ho jaaye,
Hum aanchal to lehra dein, par barsaat na ho jaaye
Hone do barsaatein, karni hain kuch baatein.
Paas aao gale se laga lo.
Humko humise chura lo,
Dil mein kahin tum chupa lo
Hum akele, kho na jaayen,
Door tumse, ho na jaayen,
Paas aao gale se laga lo
Humko humise chura lo
Dil mein kahin tum chupa lo

Tumpe marte hain, hum mar jayenge,
Ye sab kahte hain, hum kar jayenge.
Chutki bhar sindoor se tum ab ye maang zara bhar do,
Kal kya ho kisne dekha sab kuch aaj abhi kar do.
Ho na ho sab raazi, dil raazi rab raazi
Paas aao gale se laga lo.
Humko humise chura lo,
Dil mein kahin tum chupa lo.
Humko humise chura lo,
Dil mein kahin tum chupa lo.
Hum akele, kho na jaayen,
Door tumse, ho na jaayen,
Paas aao gale se laga lo.
Paas aao gale se laga lo.
aaaaaaaaaaaaaahhhhhh aaaahh......Chori Chori Chupke Chupke

Rag Rag Mein Is Tarah Tu Samaane Laga
Jaise Mujhiko Mujhse Churaane Laga
Rag Rag Mein Is Tarah Tu Samaane Laga
Jaise Mujhiko Mujhse Churaane Laga
Ho, Dil Mera Le Gaya Loot Ke
Chori Chori Chupke Chupke ...
Rag Rag Mein Is Tarah Tu Samaane Lagi
Jaise Mujhiko Mujhse Churaane Lagi
Dil Mera Le Gayi Loot Ke
Chori Chori Chupke Chupke ...
Toone Dil Ko Dhadakna Sikhaaya Sanam
Pyaar Kya Hai Mujhe Yeh Bataaya Sanam
Saari Rasmon Ko Kasmon Ko Maein Todh Doon
Tu Kahe To Yeh Duniya Bhi Maein Chhodh Doon
Ho, Ab Na Jaana Kabhi Rooth Ke
Chori Chori Chupke Chupke ...
Maine Sab Kuch Tere Pyar Ko De Diya
Tujhpe Rab Se Bhi Zyada Bharosa Kiya
Tujhko Palkon Mein Apni Sajake Rakhoon
Tere Sapnon Ka Moti Chhupake Rakhoon
Maein Karoongi Wafa Toot Ke
Chori Chori Chupke Chupke
Mujhe Dosti Karoge
Jaane Dil Mein

Jaane Dil Mein Kab Se Hai Tu
Jab Se Main Hoon Tab Se Hai Tu
Mujhko Mere Rab Ki Kasam
Yaara Rab Se Pehle Hai Tu
Yaara Rab Se Pehle Hai Tu
Jaane Dil Mein Kab Se Hai Tu
Jab Se Main Hoon Tab Se Hai Tu
Mujhko Mere Rab Ki Kasam
Yaara Rab Se Pehle Hai Tu
Jaane Dil Mein Kab Se Hai Tu
Jab Se Main Hoon Tab Se Hai Tu
Mujhko Mere Rab Ki Kasam
Yaara Rab Se Pehle Hai Tu
Haan Yaara Rab Se Pehle Hai Tu

Raahein Chale Na Chale Chalte Hai Yeh Raaste
Aao Chalo Rut Goon Raaste Mein Kis Waaste
Mein To Khadi Hoon Yahin Yaar Mila Jab Se Hai Tu
Jaane Dil Mein Kab Se Hai Tu
Find More lyrics at www.sweetslyrics.com
Jab Se Main Hoon Tab Se Hai Tu
Mujhko Mere Rab Ki Kasam
Yaara Rab Se Pehle Hai Tu
Haan Yaara Rab Se Pehle Hai Tu

Naadaan Ho Jaate Hai Anjaan Ho Jaate Hain
Ek Dusre Pe Chalo Qurbaan Ho Jaate Hai
Tu Hai Jahan Main Hoon Wahan Mujhko Pyaara Sab Se Hai Tu
Jaane Dil Mein Kab Se Hai Tu
Jab Se Main Hoon Tab Se Hai Tu
Mujhko Mere Rab Ki Kasam
Yaara Rab Se Pehle Hai Tu
Jaane Dil Mein Kab Se Hai Tu
Jab Se Main Hoon Tab Se Hai Tu
Mujhko Mere Rab Ki Kasam
Yaara Rab Se Pehle Hai Tu
Haan Yaara Rab Se Pehle Hai Tu

Lirik Lagu JoBhiKasmein

Jo Bhi Kasmein Khaayi Thi Humne
Kya Tumhe Yaad Hai
Vaada Kiya Tha Jo Milke
Tune Hi Jeevan Mein Laaya Tha Mere Savera
Kya Tumhe Yaad Hai
Kya Tumhe Yaad Hai
Kya Tumhe Yaad Hai
Din Woh Bade Haseen The
Raatein Bhi Khush Naseeb Thi
Tune Hi Jeevan Mein Laaya Tha Mere Savera
Kya Tumhe Yaad Hai
Kya Tumhe Yaad Hai
Kya Tumhe Yaad Hai
Jaage Jaage Rehte The Khoye Khoye Rehte The
Karte The Pyaar Ki Baatein
Kabhi Tanhaayi Mein Kabhi Purvaayi Mein
Hoti Thi Roz Mulaakaatein
Teri In Baahon Mein Teri Panahon Mein
Maine Har Lamha Guzaara
Tere Is Chehere Ko Chand Sunhere Ko
Maine To Jigar Mein Utaara
Kitne Tere Karib Tha Main To Tera Naseeb Tha
Hoton Pe Rehta Tha Har Waqt Bas Naam Tera
Kya Tumhe Yaad Hai
Haan Mujhe Yaad Hai
Haan Mujhe Yaad Hai

Din Ke Ujalo Mein Khwaabon Khayalon Mein
Maine Tujhe Pal Pal Dekha
Meri Zindagani Tu Meri Kahani Tu
Tu Hai Mere Haathon Ki Rekha
Maine Tujhe Hai Chaaha To Apna Banaya To
Tu Ne Mujhe Dil Mein Basaya
Pyaar Ke Rango Se Behki Umango Se
Tune Mera Sapna Sajaya
Tere Labon Ko Chumke Baahon Mein Teri Jhoom Ke
Maine Basaya Tha Aankhon Mein Tere Basera
Kya Tumhe Yaad Hai
Haan Mujhe Yaad Hai
Haan Mujhe Yaad Hai
Jo Bhi Kasmein Khaayi Thi Humne
Vaada Kiya Tha Jo Milke
Tune Hi Jeevan Mein Laaya Tha Mere Savera
Kya Tumhe Yaad Hai
Haan Mujhe Yaad Hai
Haan Mujhe Yaad HaiLirik Lagu OST Mujhse Dosti Karoge: Oh My Darling

aaj ke laRke I tell you kitne lalluu what to do...   
koii mujhe puuchhe how are you koii mujhe bole how do you do  
kabhii koii mujhse na kahe "Oh my darling, I love you!"    
oh my darling i love you...    Oh my darling, I love you!

aaj kii laRkii I tell you nakhrevaalii sun le tuu..
na mai.n puuchhuu.n how are you na mai.n boluu.n how do you do   
abhii yahii.n mai.n kahata huu.n "Oh my darling, I love you."       
oh my darling I love you...    Oh my darling, I love you!

aaj ke laRke I tell you kitne lalluu what to do...   

roz mile chupke chupke, pyaar kare chupke chupke...   
are mai.n kab kisii se Darta huu., n mai.n to tumpe marta huu.n   
mai.n kaise yeh maanuu.n, chal mera haath pakaR le   

lo haath pakaRke mai.n boluu.n “oh my darling I love you”   oh my darling I love you... 

aaj ke laRke I tell you kitne lalluu what to do...   
achchha to chalo pyaar kare.n saath samu.ndar paar kare.n...   
tere saath na aa'uu.n mai.n raaste me.n Duub na jaa'uu.n mai.n   
pyaar me.n jo Duub ga'e yaar vohii to paar hu'e  
aisa hai to sun soniya   “ oh my darling I love you...       oh my darling I love you   

aaj kii laRkii I tell you    nakhrevaalii sun le tuu
na mai.n puuchhuu.n how are you na mai.n boluu.n how do you do   
abhii yahii.n ham kahate hai.n "Oh my darling, I love you."     
oh my darling I love you...

Lirik Lagu Dolena (dholna, dholena) - India Lyrics

Lirik lagu Dolena/dholna/dholena adalah lagu yang sering dinyanyikan oleh Briptu Norman untuk kekasih tercinta yaitu Indri, lagu ini juga dikenal dengan Bolna Dolna adalah lagu india, merupakan ost film Dil To Pagal Hai yang dinyanyikan oleh Shahrukh Khan , dibawah ini adalah lirik lagu Dolena - Shahrukh Khan

Kab tak chub baithen ab to kuchh hai bolna
Kuchh tum bolo kuchh hum bolein o dholna
Kab tak chup baithen ab to kuchh hai bolna
Kuchh tum bolo kuchh hum bolein o dholna
Kab tak chup baithen ab to kuchh hai bolna
Kuchh tum bolo kuchh hum bolein o dholna
Mar jaana tha ye bhed nahin tha kholna
O jholna o jholna
Kab tak chup baithen ab to kuchh hai bolna
Kuchh tum bolo kuchh hum bolein o dholna
Do chaar kadam pe tum thay do chaar kadam pe hum thay
Do chaar kadam pe tum thay do chaar kadam pe hum thay
Do chaar kadam ye lekin sau meelon se kya kam thay
Phir uspe kadam kadam pe dil ka dolna
Hay dolna o dholna
Kab tak chup baithen ab to kuchh hai bolna
Kuchh tum bolo kuchh hum bolein o dholna
Kab tak chup baithen ab to kuchh hai bolna
Kuchh tum bolo kuchh hum bolein o dholna
Lo jeet gaye tum humse hum haar gaye is dil se
Lo jeet gaye tum humse hum haar gaye is dil se
Aaya hai aaj labhon pe ye pyaar badi mushkil se
Is pyaar mein humko paagal na kar chhodna
Na chhodna o dholna
Kab tak chup baithen ab to kuchh hai bolna
Kuchh tum bolo kuchh hum bolein o dholna
Kab tak chup baithen ab to kuchh hai bolna
Kuchh tum bolo kuchh hum bolein o dholna
Mar jaana tha ye bhed nahin tha kholna
O jholna o jholna
Kab tak chup baithen ab to kuchh hai bolna
Kuchh tum bolo kuchh hum bolein o dholna
aaaa……….

8 komentar:

  1. Mantap !

    Koleksi lirik lagu india terlengkap : http://liriklaguindia.infoapasaja.com

    BalasHapus
  2. Keren banget lagu2 india kalah sama indonesia

    BalasHapus